Åpne møter i november

Sist oppdatert: 01. november 2021

Her får du oversikt over møtevirksomheten i Bamble kommune i november.

Eldrerådet
01.11 kl. 09.00 - Halen gård

Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
01.11 kl. 13.00 - Halen gård

Ungdomsrådet
01.11 kl. 17.00 - Bamble ungdomsskole

Landbruksutvalget
02.11 kl. 18.00 - Bamble rådhus, Formannskapssalen

Teknisk- og miljøutvalget
03.11 kl. 09.00 - Halen gård

Oppvekst- og kulturutvalget
03.11 kl. 16.00 - Bamble rådhus, Langen

Helse- og omsorgsutvalget
03.11 kl. 16.00 - Bamble rådhus, Formannskapssalen

Administrasjonsutvalget
04.11 kl. 08.30 - Halen gård

Formannskapet
04.11 kl. 10.00 - Halen gård

Budsjettkonferanse
08.11 kl. 09.00 - Skjærgården hotell

Kommunestyret
18.11 kl. 17.00 - Sted ikke avklart, se møteinnkalling

Oversikten kan lastes ned her