Rådene er basert på anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet, og gjelder fra mandag 08.02.

- Mange eldre har levd med strenge besøksrestriksjoner i lang tid, og de ansatte har fulgt mange smittevernregler. Vi ønsker å lette på tiltakene så langt det er smittevernfaglig forsvarlig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kan ha fysisk kontakt
Hvis både sykehjemsbeboeren og den besøkende er vaksinert, kan de nå ha fysisk kontakt. Vaksinerte beboere kan også ha nær kontakt med et begrenset antall uvaksinerte besøkende, de samme over tid. Det tar 1-2 uker etter siste dose før vaksinen gir full beskyttelse.

- Sykehjemmene må fortsatt vurdere behov for besøksstans dersom det kommer utbrudd eller uavklarte situasjoner, selv om beboerne er vaksinert, sier Høie.

Enkelte sykehjemsbeboere blir ikke vaksinert. Dette kan skyldes at de ikke ønsker å bli vaksinert eller at helsen deres er så dårlig at det ikke anbefales. Det er viktig at sykehjemmene opprettholder gode smittevernrutiner for å beskytte disse beboerne.

 

Se pressemelding fra regjeringen