Avvikler meldeplikt for alle private sammenkomster og arrangementer

Fra og med i dag (05.08.21) avvikler Bamble kommune ordningen med at det er meldeplikt for alle private sammenkomster og arrangementer i Bamble kommune.  

Denne ordningen har vært innført i koronapandemien for å ha oversikt over smitteutvikling. Nå er vaksinasjonsgraden så høy og smittetrykket så lavt at det ikke er behov for dette lenger.

Det er fortsatt generelle rutiner for innmelding/søknad om å avholde offentlige arrangementer i Bamble kommune. Dette er de samme rutinene vi hadde før koronapandemien.

Sist oppdatert: 21. september 2021