Bamble kommune får tiltaksnivå B fra midnatt

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bamble kommune får tiltaksnivå B fra midnatt, natt til søndag 9. mai. Tiltakene varer til og med tirsdag 25. mai. I tillegg kommer lokal forskrift.

Det er raskt stigende smitte i kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien, og situasjonen er utfordrende. Antall smittetilfeller øker særlig blant ungdom. Basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalteren, innfører regjeringen regionale tiltak i disse kommunene. Kommunene får tiltaksnivå B fra midnatt, natt til søndag 9. mai. Tiltakene varer til og med tirsdag 25. mai.

Det er en forutsetning at de tre kommunene i tillegg raskt innfører samordnede lokale tiltak ut over tiltaksnivå B.

Se nyhetssak fra regjeringen

Tiltaksnivå 5B

NB! Bamble kommune har noen strengere tiltak enn 5B tilsier. Disse er vedtatt i lokal forskrift av 08.05.21. Husk at det alltid er de til enhver tid strengeste reglene som gjelder. 

Lokal forskrift vedtatt 08.05.21 (erstatter forskrift av 06.05.21)

Formannskapet i Bamble kommune møtes lørdag 8. mai kl. 18.00. Der vil kommunedirektøren redegjøre for innholdet i lokal forskrift for Grenland som kommuneoverlegene i fellesskap har jobbet fram. Den lokale forskriften kommer i tillegg til nasjonal forskrift 5B.