Bamble går over til nasjonale koronatiltak

Sist oppdatert: 21. september 2021

Munnbindpåbudet opprettholdes likevel i en lokal forskrift - oppdatert 30.04.21

Fra fredag 23.04. oppheves tiltaksnivå 5B, og Bamble kommune går over til å følge de nasjonale retningslinjene. Det innføres likevel en lokal forskrift om bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Påbudet gjelder også på offentlige kommunikasjonsmidler og i drosjer, samt butikker og kjøpesentre. Det lokale vedtaket er forlenget frem til og med 06.05.21. 

Her får du oversikt over de nasjonale tiltakene

Merk likevel at Bamble har innført lokalt påbud om bruk av munnbind, med forlengelse til og med 06.05.21.

Se lokal forskrift
Veileder til lokal forskrift

 

Hilsen fra ordføreren


Ordfører Hallgeir Kjeldal er fornøyd med regjeringens vurdering, som gjør at Bamble kommune nå kan gå over til nasjonale retningslinjer. Han understreker likevel at fortsatt munnbindpåbud er viktig for å hindre videre spredning av koronaviruset.

-Jeg vil gjerne takke alle bamblinger for samarbeidet og innsatsen de hittil har lagt ned for å få bukt med smittespredningen. Det gjør at vi endelig kan åpne enda litt mer opp, sier han.

-Selv om dagene blir lysere og tiltakene noe mildere, er det viktig å huske på at vi fremdeles lever i en pågående pandemi. Det er avgjørende at hver enkelt fortsetter å være lojale mot gjeldende smittevernregler. Vask hendene, hold avstand, vær hjemme hvis du er syk og ha lav terskel for å teste deg. Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand, når du benytter drosje eller offentlige transportmidler, samt i butikker og på kjøpesentre, oppfordrer ordføreren. 

-Med fortsatt felles innsats, er jeg sikker på at vi går en lys sommer i møte.