Bamble kommune legger ny vannledning på Kjørstad

Sist oppdatert: 21. september 2021

Anleggesperioden fra 14.04.2021 til 28.05.2021

Arbeidene vil foregå langs veien. Trafikk på Valleveien vil ikke bli påvirket under utførelsen.

Ansvarlig entreprenør vil kontakte beboere som i korte perioder kan bli berørt av anlegget
Anleggesperioden fra 14.04.2021 til 28.05.2021