Vi trenger flere bøssebærere

Sist oppdatert: 19. oktober 2021

TV-Aksjonen 2021: Årets viktigste søndagstur går du 24. oktober.

Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærerne. Den enkleste måten for en privatperson å engasjere seg på er å bruke to timer på aksjonsdagen til å gå årets viktigste søndagstur!

Midlene går til Plan International Norges arbeid mot barneekteskap og unge jenters mulighet til å velge sin egen fremtid.

Vil du være med? Registrer deg på blimed.no