Dialogmøte Rugtvedt/Omborsnes

Det nærmer seg digitalt dialogmøte om kommuneplanens arealdel, og det er fremdeles mulig å melde seg på.

I arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, inviterer Bamble kommune til dialogmøte med innbyggere, foreninger og interesseorganisasjoner i lokalsenterområdet Rugtvedt/Omborsnes. Møter med Herre og Feset er allerede gjennomført. 

Det blir i møtet gitt informasjon om kommuneplanarbeidet, innspill til nye utviklingsområder, pågående utviklingsplaner og andre relevante tema.

Det legges opp til spørsmål og dialog.  

Møtet avholdes onsdag 5. mai, klokken 18.00

Grunnet smittesituasjonen gjennomføres møtene digitalt. Det er derfor nødvendig med påmelding slik at vi kan sende dere digital link til møtet.  

Ønsker du å være med sendes e-post-adresse til sissel.nybro.@asplanviak.no så snart som mulig. 

Velkommen!

Sist oppdatert: 21. september 2021