Du er en del av Norges beredskap

Sist oppdatert: 03. november 2021

Neste uke er Egenberedskapsuka. Bamble kommune og Sivilforsvaret inviterer til stand på Brotorvet 4. november. Vi gir informasjon og tips til fornuftige forberedelser.

Egenberedskapsuka arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med kommuner over hele landet. Målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt til å klare seg selv i ulike kriser. Ambisjonen er at hver husstand skal ha alt de trenger for å greie seg i tre døgn uten strøm og vann.

Torsdag 4. november kan du møte representanter fra Sivilforsvaret og Bamble kommune på Brotorvet. Vi står ved amfiet utenfor Extra fra klokken 10.00 til 15.00. Kom innom og spør oss om egenberedskap, få aktuelt materiell og nyttig informasjon. Ordfører og varaordfører i Bamble kommune besøker standen i løpet av dagen. Det samme gjør kommuneoverlegen og distriktssjefen for Telemark sivilforsvar. 

Hvorfor egenberedskapsråd nå?

Det er flere forhold som gjør at det kommer egenberedskapsråd til befolkningen nå. Mer ekstremvær er blant de viktigste årsakene. Ekstremvær kan føre til bortfall av kritisk infrastruktur, som for eksempel strøm, vann og mobilnett.  

Hvis vi rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap.  

DSB sine råd om egenberedskap kan du lese på sikkerhverdag.no. Her finner du blant annet eksempel på et beredskapslager for å klare seg hjemme i minst tre døgn.  

Begge foto: G. Røkeberg/DSB