Er du vår nye virksomhetsleder?

Bamble kommune har opprettet to nye stillinger som virksomhetsledere for henholdsvis skole og barnehage.

 

Fra 1.1.2021 er Bamble kommune organisert i tre nye kommunalområder; Oppvekst, Velferd og Samfunn. Kommunalområde Oppvekst består av 4 virksomheter; skole, barnehage, barne- og familievern samt pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og pedagogiske støttetjenester. Det er opprettet to nye stillinger som virksomhetsledere for henholdsvis skole og barnehage. 

 

Virksomhetsleder skole

Vi søker nå etter virksomhetsleder skole som er tydelig i sin ledelse, har god driv og som brenner for at kommunen skal levere gode og fremtidsrettede tjenester til barn, unge og voksne. Stillingen rapporterer til kommunalsjefen og inngår i ledergruppen for Oppvekst.

Les mer

 

Virksomhetsleder barnehage

Vi søker nå etter virksomhetsleder for barnehage som er tydelig i sin ledelse, har god driv og som brenner for at kommunen skal levere gode og fremtidsrettede tjenester til barn. Stillingen rapporterer til kommunalsjefen og inngår i ledergruppen for Oppvekst.

Les mer

Sist oppdatert: 21. september 2021