Flere blir nærkontakter og flere skal testes

Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan ønsker å stoppe eller bremse det muterte engelske koronaviruset, som blant annet er årsaken til mange smittede i kommunene i gamle Vestfold.

De fire grenlandskommunene har derfor innført forsterket TISK.

Testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) sammen med målrettede kontaktreduserende tiltak har siden epidemiens start vært et hovedvirkemiddel for å stoppe lokale utbrudd og holde epidemien under kontroll.

Forsterket TISK er for situasjoner med mistanke om muterte virus eller bekreftet mutert virus, eller ved store og uoversiktlige utbrudd.

Det blir testet flere rundt hvert smittetilfelle, og alle nærkontakter skal teste seg første og syvende dag i karantene.

Forsterket TISK

Avventende karantene
I tillegg kan vi ta i bruk ventekarantene der de som er husstandsmedlemmer til nærkontaktene, må være hjemme inntil nærkontaktene tester negativt første gang.
For andre i miljøet rundt den smittede kan testing og ventekarantene også være aktuelt. Det er smittesporingsteamet som avgjør dette.

Denne strategien medfører at flere enn tidligere kommer i karantene. Men forhåpentligvis vil konsekvensen være færre smittede og mindre konsekvenser for samfunnet.

Sjekker alle positive prøver
Alle positive prøver som kommer nå, sjekkes for det muterte viruset.

Smittestopp
En utbredt bruk av Smittestopp-appen er et viktig ledd i et forsterket TISK-arbeid for å få informasjon om å teste seg raskt ut til nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer. Smittestopp er frivillig å bruke, og du kan lese mer om appen og hvordan laste den ned på helsenorge.no

Les mer om forsterket TISK 

Sist oppdatert: 21. september 2021