Folkehelseundersøkelsen: Helse og trivsel

Sist oppdatert: 22. september 2021

Bor du i Bamble og er over 18 år? Da kan du være blant de utvalgte som inviteres til å delta i høstens viktige undersøkelse.

90 000 tilfeldig utvalgte personer i Vestfold og Telemark mottar en invitasjon på SMS og e-post den 27. september. Du svarer ved å fylle ut et digitalt spørreskjema.

Undersøkelsen tar for seg spørsmål i kategoriene nærmiljø, helse, sosial støtte, helserelatert atferd, skader og fysisk miljø, livskvalitet og demografiske opplysninger.

Spanderer du 15 minutter på å besvare spørsmålene, bidrar du til å gi unik innsikt i livskvaliteten til innbyggerne i Bamble og resten av fylket.

Ny og økt kunnskap bidrar til å utvikle gode lokalsamfunn og flere relevante tjenester og tiltak for befolkningen.

De første resultatene forventes rundt 8 uker etter at spørreskjemaundersøkelsen er avsluttet.

Foto øverst: Stina Glømmin