Svar på folkehelseundersøkelsen

Sist oppdatert: 28. september 2021

I dag inviteres mange innbyggere i Bamble til å delta i folkehelseundersøkelsen. Alle som svarer vil bidra til verdifull kunnskap om helse og trivsel i kommunen vår.

Undersøkelsen tar for seg spørsmål i kategoriene nærmiljø, helse, sosial støtte, helserelatert atferd, skader og fysisk miljø, livskvalitet og demografiske opplysninger. Du svarer ved å fylle ut et digitalt spørreskjema. Det tar ca. 15 minutter.

Hvorfor skal jeg svare?

Resultatet av undersøkelsen vil gi nyttig informasjon som kan hjelpe oss å forbedre tilbudene i Bamble kommune, og dermed øke befolkningens livskvalitet.

Vegard Harm gir deg en rask oppsummering i videoen under.

 

Undersøkelsen pågår til 17. oktober, og resultatet presenteres anslagsvis 8 uker etter svarfristen.

Trenger du hjelp?

Spørsmål vedrørende undersøkelsen kan rettes til Vestfold og Telemark fylkeskommune: Tlf. 48 03 77 36 eller e-post: folkehelse@vtfk.no

Trenger du praktisk hjelp til å besvare undersøkelsen, kontakt Servicetorget i Bamble kommune: Tlf. 35 96 50 00 

Mer informasjon finner du på fylkeskommunens hjemmeside

Foto øverst: Stina Glømmin