Forlengelse av lokal forskrift om påbud om bruk av munnbind i Bamble kommune

Lokal forskrift om påbud om bruk av munnbind, forlenges f.o.m. 01.05.2021 kl. 00.00 t.o.m. 06.05.2021 kl. 23.59.

Ordfører har i dag behandlet denne saken etter fullmakt fra kommunestyret. 

Ordfører har orientert formannskapets medlemmer på e-post.


Ordfører vedtar:
1. Bamble kommunes lokale forskrift om påbud om bruk av munnbind, vedlegg 1 til
saken, forlenges fra og med 01.05.2021 kl. 00.00 til og med 06.05.2021 kl. 23.59.

Vedlegg 1 - Lokal forskrift

Veileder til lokal forskrift

 

 

Sist oppdatert: 21. september 2021