Bamble forlenger lokale koronatiltak

Sist oppdatert: 21. september 2021

Kommunestyret i Bamble vedtok onsdag kveld å videreføre gjeldende koronaforskrift.

De lokal tiltakene gjelder til og med 17. juni og kommer i tillegg til nasjonale retningslinjer. 

Reglene i Bamble er strengere enn de nasjonale når det kommer til skjenkestopp og servering samt plikt til å bruke munnbind. Det anbefales også videre bruk av hjemmekontor. 

For Bamble gjelder følgende - i tillegg til statlige regler:

§ 2 Skjenking og servering
Servering av alkohol skal skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00, og skjenkingen skal opphøre kl. 22.00.

Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for en husstand som overskrider dette antallet. Hvert bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter. Dette gjelder også utendørs.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. 

§ 3 Plikt til å bruke munnbind

Munnbind skal brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre. Barn under 12 år og de som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette.

Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

§ 3 Anbefaling om hjemmekontor

Anbefaling om hjemmekontor. Arbeidsgivere skal legge til rette for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Her får du full oversikt over alle retningslinjene som gjelder nå: 

Lokal forskrift
Nasjonale tiltak