Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Sist oppdatert: 03. desember 2021

Formannskapets vedtak til budsjett legges ut til offentlig ettersyn. Budsjettet behandles endelig i kommunestyret 16.desember.

Dokumentet kan lastes ned og leses i sin helhet: 

Formannskapets innstilling del 1

Formannskapets innstilling del 2