Språk og samhold styrkes med sang

Sist oppdatert: 02. november 2021

Falkåsen kunst og kulturbarnehage har inngått et spennende samarbeid med Bamble kulturskole. Målet er å fremme barnas språk og fellesskap gjennom sang.

- Prosjektet heter «Musiske møteplasser», og vi har fått med oss Ingrid Nåvik Grønlund fra Bamble kulturskole som ressursperson. Hun har gitt inspirasjon til hvordan vi kan bruke sang og musikk i alle daglige situasjoner i barnehagen, forteller styrer i Falkåsen kunst og kulturbarnehage, Hanne Lundeberg Enger.

- Ingrid har lært oss mange nye sanger, og tipset om hvordan vi kan variere sangene vi allerede kjenner. På den måten leker barna inn språket på en morsom måte. De øver ord, setninger og munnmotorikk, og rytmen gjør det enklere å huske teksten. Ofte er sanger man lærer i livets første år noe vi bærer med oss resten av livet, sier styreren.

Vinnerkombinasjon

For å gjøre oppstarten tryggest mulig, samlet barnehagen inn barnas yndlingssanger i august. Sangen ble et «overgangsobjekt» for å fremkalle trygghet, gode minner og følelser.

Selv om barna ofte har med seg mange sanger hjemmefra, tar prosjektet sikte på å lære dem nye sanger med ulike rytmer, melodier og tekster. Den positive effekten av sangglede i kombinasjon med sosial og språklig stimulering, har gjort prosjektet til en viktig del av barnehagens pedagogiske hverdag.  

- Barna elsker det, så nå skal vi rett og slett bli en syngende barnehage! erklærer barnehagestyreren.  

Prosjektet «Musiske møteplasser» er et ypperlig eksempel på godt og konstruktivt faglig samarbeid på tvers av avdelinger i Bamble kommune. Falkåsen har dratt stor nytte av kulturskolens velvilje og faglige ressurser, og forhåpentligvis kan prosjektet være med på å styrke rekrutteringen til kulturskolen i årene framover. Da er det i så fall et vinn-vinn-prosjekt.