Friskvern høsten 2021

Sist oppdatert: 21. september 2021

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke utgitt program med aktivitetstimer for høsten.

Hvis situasjonen er stabil etter sommeren, starter vi opp med enkelttimer. Dette blir i så fall annonsert.

Det er dessverre ikke mulig å melde interesse før eventuell annonsering.