Friskvern høsten 2021

Sist oppdatert: 21. september 2021

Vi minner om at det ikke blir utgitt program med aktivitetstimer denne høsten.

Det skyldes den fremdeles ustabile koronasituasjonen. 

Vi ser på muligheten for å starte opp med enkelttimer etterhvert. Dette vil i så fall bli annonsert. 

Det er dessverre ikke mulig å melde interesse før eventuell annonsering.