Gratis innsamling av komprimert rundballeplast i 2021

Vi oppfordrer alle i landbruket til å ta et nytt krafttak for innsamling av gammel landbruksplast før våronna.

Felleskjøpet har i år satt i gang et pilotprosjekt hvor de tilbyr å hente inn gammel landbruksplast på gårdsbruket!

Mer informasjon finner du HER

Sist oppdatert: 21. september 2021