Gratis møbler/utstyr til lag og foreninger

Sist oppdatert: 21. september 2021

Møbler og utstyr som ikke skal gjenbrukes på Bamble ungdomsskole gis bort til frivillige foreninger.

På den nye ungdomsskolen blir det gjenbruk av både møbler og utstyr fra skolene som legges ned. Noe vil også bli gjenbrukt av barneskoler og andre tjenester i kommunen.

Det er likevel en del ting som det ikke blir behov for. Dette håper Bamble kommune at frivillige lag og foreninger vil overta. 

Noen har allerede meldt sin interesse, men det er fremdeles muligheter. Skriftlig henvendelse med behov og ønsker sendes til postmottak@bamble.kommune.no  

Spørsmål kan rettes til prosjektkoordinator Høgne Skøld, på e-post: hogne.skold@bamble.kommune.no

Vi planlegger omvisning for interesserte lag og foreninger i august. Dette avtales nærmere.