Grenland brann og redning som formelt etablert nytt felles brannvesen

Bamble kommune gratulerer Grenland brann og redning som formelt etablert nytt felles brannvesen fra 1. januar 2021.

Det er by- og kommunestyrene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn kommune som har vedtatt en felles brann- og redningsberedskap. Den nye organisasjonen vil hovedsakelig dekke 3 kommuner med et areal på over 1532 kvadratkilometer. Den nye organisasjonen består av 118 ansatte fordelt på 3 hovedbrannstasjoner og blir dermed det mest slagkraftige brannvesenet i Telemark.

Grenland brann & redning etablerer seg som et interkommunalt selskap (IKS).

Endringen innebærer at det i løpet av 2023 vil det stå ferdig en ny brannstasjon i Grasmyrbakken med en døgnkasernert styrke, denne vil dekke Bamble, sjøtjeneste og søndre del av Porsgrunn.


For Bamble sitt vedkommende vil Bambles brannsjef Jørn U. Tveten som den siste brannsjefen i kommunen, gå over til jobb som ny varabrannsjef I GBR (Grenland brann og redning). Vi ønsker lykke til med fremtidig samarbeid.
Morten Meen Gallefoss er brannsjef for det nye sammenslåtte brannvesenet.

- På jobb for et tryggere Grenland

GBR

Foto: GBR/Bamble kommune

Sist oppdatert: 21. september 2021