Grensekontroll for fritidsbåter

Sist oppdatert: 21. september 2021

Sør-Øst politidistrikt har opprettet grensekontroll for fritidsbåter i Sandefjord.

Reisende om bord i fritidsbåter som ankommer Norge fra utlandet, plikter å fremstille seg for grensekontroll ved det grenseovergangsstedet som ligger nærmest der de planlegger å gå i havn/land. 

Utenlandske båter i gjestehavnene skal henvises til politiet for grensekontroll.

For Bamble kommune er Sandefjord nærmeste godkjente grenseovergangssted for lystfartøy.

Les mer her