Griller i Steinvika og Tangen fort

Miljødirektoratet i brev datert 10.12.2019 har vedtatt endringer av verneforskriftene for Steinvika naturreservat og Langesundstangen naturreservat i Bamble kommune.

Endringene innebærer å åpne for bruk av tilrettelagte grillplasser på utvalgte steder i de to naturreservatene, samt å åpne for sykling på hovedveien som går gjennom

Langesundtangen naturreservat.

Bamble kommune har montert to griller i Steinvika og en på Tangen fort til allmenn benyttelse.

Steinvika naturreservat:

Det er tillatt å fyre bål og bruke grill på to tilrettelagte bålplasser. Plassering av disse to bålplassene (ved enden av vegen ned fra parkeringen, samt langs stien mellom Guttesteinvika og Jentesteinvika) fremgår av nytt vernekart. Det er fremdeles forbud mot bålbrenning og bruk av grill andre steder i naturreservatet.

Langesundstangen naturreservat:

Det er tillatt å fyre bål og bruke grill på en tilrettelagt grillplass. Plassering av denne (ved Kommandantboligen) fremgår av nytt vernekart. Det er fremdeles forbud mot bålbrenning og bruk av grill andre steder i naturreservatet.

Det er tillatt å sykle på hovedvegen, fra hovedporten og til flaten ovenfor Fortet (ved WC, ca 50 m nord for Fortet), som vist på nytt vernekart. Det er fremdeles forbud mot sykling i øvrige deler av reservatet, både i terrenget og på stier/veger, inkludert ned til selve Fortet.

Sist oppdatert: 21. september 2021