Grunnskole og barnehager på gult nivå

Sist oppdatert: 15. desember 2021

Vi vurderer situasjonen ved den enkelte skole kontinuerlig, men akkurat nå er det ikke noe som tilsier at vi går til rødt nivå før jul, sier kommuneoverlegen.

Fra torsdag 16. desember innføres rødt nivå for videregående skoler og gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Les mer om det her - udir.

- Vi vet at noen er urolige og ønsker seg hjemmeundervisning eller tidlig juleferie. Per i dag er det likevel ingen smittevernfaglige vurderinger som tilsier at vi bør gå ut over regjeringens anbefalinger og heve tiltaksnivået for skole og barnehage i Bamble, sier kommuneoverlege Anders Mølmen.

Han presiserer at smittetrykket i Bamble er under halvparten av nærliggende kommuner og landet for øvrig. Bamble kommune har ingen store utbrudd på skolene, og det er heller ikke smitte i barnehagene.

- Erfaringer fra tidligere i pandemien viser at skolenedstengning uansett ikke er et særlig effektivt smitteverntiltak. Tvert imot viser tallene tydelig at smitten øker i skoleferien. I tillegg er det viktig å verne om elevenes rett til undervisning, og ivareta de sårbare barna som har det best når de kan dra i barnehagen eller på skolen, sier Mølmen.

- Det er også viktig å poengtere at barn ikke blir spesielt syke av korona, selv om det kanskje er en mager trøst for de som er redde for smitte, sier han.

Kommuneoverlegen understreker likevel at eventuell smitteutvikling ved den enkelte skole og barnehage følges tett, og at det kan komme tiltak på kort varsel dersom det blir nødvendig.

Bemanningsutfordringer

Mens kommuneoverlegen gjør alle smittevernfaglige vurderinger, har kommunalsjef for Oppvekst, Bjørg Rein, ansvar for forsvarlig drift av kommunens skoler og barnehager.

- På bakgrunn av høyt sykefravær generelt, i tillegg til de nye omfattende karantenereglene, opplever vi for tiden stort press på bemanningen vår. Dette gjelder særlig i skolen, sier hun.

Oppvekstsjefen utelukker derfor ikke at det frem mot jul vil iverksettes tiltak ved enkelte skoler, i form av delvis hjemmeskole eller digital undervisning for de eldste elevene.

- Dersom det blir aktuelt, vil de det gjelder få beskjed direkte fra skolen, sier hun.

Felles innsats før jul

Ordfører Hallgeir Kjeldal har stor forståelse for at både foreldre og ansatte er bekymret.

- Nå er det viktig at vi stopper opp og puster med magen. Smittetallene i Bamble er betydelig lavere enn i kommunene rundt oss, og vi har god oversikt over smitten. Vi har fagfolk som vurderer situasjonen fra dag til dag, og er beredt på å sette inn tiltak hvis det blir nødvendig, understreker han.

- Nå gjør vi en felles innsats før juleferien. Hvis alle fortsetter å følge nasjonale smittevernregler, overholder karanteneplikten og holder barn med luftveissymptomer hjemme, kan vi etter alle solemerker gå en fin julehøytid i møte når ferien endelig kommer, sier ordføreren.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om de nye karantenereglene

Barn under 18 år er unntatt smittekarantene dersom de ikke er husstandssmedlemmer eller tilsvarende nær den som er smittet. De anbefales likevel å teste seg. Les mer her