Hallfordeling aktivitetsåret 2021-2022

Bamble kommune skal igjen fordele timer til lag og foreninger for et nytt aktivitetsår.