Helsefremmende fysioterapi i skolehelsetjenesten

Sist oppdatert: 21. september 2021

Fysioterapiteamet for barn og unge i Bamble kommune har mange gode gruppetilbud dette skoleåret. Se oversikt her.

Har barnet ditt behov for litt ekstra støtte til å være fysisk aktiv? Eller behov for å øve mer på en eller flere motoriske ferdigheter? Går barnet ditt i 1., 2., 3. eller 4. klasse?

Hvis du kan svare JA på minst to av spørsmålene, så vil vi gjerne at du kontakter oss.

Her er en presentasjon av skolehelsetjenestens gruppetilbud i regi av fysioterapeutene  skoleåret 2021/2022. Du bestemmer hvilke tilbud som kan være nyttig og morsomt for ditt barn å delta på.

Hvert barn må ha med en voksen person. Vi mener at trygghet og mestringsglede er helt avgjørende for at barn utvikler seg motorisk. Da må barnet gjøre øvelser som er tilpasset sitt motoriske nivå, og i en gruppe er dette mulig å få til hvis barna har hver sin superassistent (den voksne). Da kan vi som instruktører i stor grad skreddersy innholdet til hvert enkelt barn. Vi har felles oppvarming og felles avslutning.

Den voksne kan for eksempel være en foresatt, tante, storebror, mormor, nabo, støttekontakt eller andre.

Oppgavene og rollen til den voksne vil være:
Være en trygg og kjent voksenperson for barnet i en gruppe med flere ukjente barn og voksne. Være tilstede for barnet hvis det trenger å gå på toalettet eller behøver en pause. Være en god samarbeidspartner i par-øvelser sammen med barnet i gymsal, basseng og på uteområder. Assistere i garderoben og dusjen i Badeparken.
Fysioterapeut og turnuskandidat vil være instruktører på alle øktene.

For spørsmål og/eller påmelding, kontakt:
Benedicte Waage, spesialfysioterapeut barn og unge
Tlf. 48 16 50 62  / E-post: benedicte.waage@bamble.kommune.no

 

Last ned informasjonen her