Historisk antall spillemiddelsøknader fra Bamble kommune

Hvert år har lag, foreninger og kommuner mulighet til å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet fra Kulturdepartementet

I 2021 søker Bamble kommune et historisk antall søknader, og søker hele 63 millioner kr til flere nye anlegg i kommunen. Søknadene er fordelt på ordinære søknader og nærmiljøsøknader. Ordinære anlegg er tilrettelagt for anlegg som kan «låses» til faste treningstider og arrangement, nærmiljøanlegg er anlegg som er åpen for alle.  

Det som gjør årets søknadsrunde spesiell er utviklingen med ny ungdomsskole og idrettshaller på Grasmyr. Her vil kommune åpne flere nye og nytenkende idrettsanlegg som er sårt tiltenkt. Deriblant en svømmehall og turnhall. Selv om Bamble kommune står selv for de fleste søknadene er det flere frivillige lag som har søkt spillemidler. Med tanke på pandemien er det flott at frivillige lag fortsatt har mulighet å utvikle anlegg for fysisk aktivitet.

Noe av den mest spennende utviklingen kommunen for øyeblikket er utviklingen av skytesenteret på Stillinga. Her er det nå fire nye søknader inne til vurdering. En søknad fra Bamble Skytterlag og tre søknader fra Bamble Jeger- & Fiskerlag. Videre er det også gledelig at Valle og omegn velforneing har etablert og søkt midler for et samlingssenter med ballbinge/skøytebane og park på Valle.

Arbeidet med søknadene er krevende for både tillitsvalgte og kommunens administrasjon, men gleden er stor når søknadene oversendes til Vestfold og Telemark fylke for videre behandling. Vi krysser fingrene for at alle søknader blir godkjent.

Foto: Valle vel

Sist oppdatert: 21. september 2021