Hjelp oss å holde veiene trygge

Sist oppdatert: 10. desember 2021

Mange steder i Bamble er det tidvis vanskelig å ta seg frem for brøytebiler og andre store kjøretøy. Det skjer særlig ved parkering langs gater og på snuplasser.

Dårlig fremkommelighet for eksempelvis brøytebiler, renovasjonsbiler og utrykningskjøretøy, er både trafikkfarlig og kan gi redusert tjenestetilbud.  

Spesielt om brøyting

Bamble kommune har ansvar for brøyting og strøing på alle kommunale veier. Vi jobber kontinuerlig for å rekke over så store områder som mulig, så raskt vi kan. Dersom parkerte kjøretøy hindrer fremkommeligheten, blir brøytekvaliteten dårligere og det oppstår forsinkelser. Hvis ikke vi kommer frem, må vi fortsette på runden før vi kan vende tilbake og brøyte den aktuelle gaten.

Alle skal fortrinnsvis parkere på egen eiendom. Der dette ikke er mulig, unngå likevel parkering på kommunale snuplasser og veier. Slik hjelper du oss å gjøre jobben vår grundig, trygt og effektivt.