God kvalitet på badevannet

Sist oppdatert: 21. september 2021

Miljørettet helsevern i Grenland tar jevnlig prøver av badevannet i Grenland. Årets siste prøvetaking viser at vannkvaliteten i regionen er god.

I Bamble er det Herredammen, Krogshavn og Rognstranda som har blitt testet og får tommel opp. 

Her finner du resultater fra jevnlig prøvetaking gjennom hele sommeren.