Hvordan er det å være ung i Bamble kommune i 2021?

Fra mandag 1. mars får barn og ungdom i alle kommuner i hele Vestfold og Telemark fylke tilbud om å delta i årets Ungdata-undersøkelse.

Den anonyme undersøkelsen gir barn og unge en unik mulighet til å fortelle om hvordan de har det, hva de er opptatt av og ikke minst hvordan korona-pandemien påvirker dem.

Ungdata er lokale barn- og ungdomsundersøkelser der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og i videregående opplæring.

Viktig tematikk
Undersøkelsen kartlegger blant annet barn og unges forhold til skole, venner og foreldre, deres helse, trivsel og livskvalitet, mobbing, regelbrudd, vold og rus. Nytt i årets undersøkelse er at flere av spørsmålene går direkte på hvordan korona-pandemien kan påvirke dem.

Resultater fra Ungdata undersøkelsen gir ungdommer mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i kommunen. Resultatene gir også kommunen kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår og til kommunens arbeid med denne aldersgruppen.

Årets undersøkelse er den første felles Ungdata-undersøkelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune. 28 000 ungdom fra ungdomsskoler og videregående skoler i hele fylket får tilbud om å svare på undersøkelsen i perioden fra 1. mars til 22. mars. I tillegg deltar elever i 5. 6, og 7. klasse i 11 kommuner på Ungdata Junior.

Anonym og kvalitetssikret
Ungdataundersøkelsene gjennomføres på skolene i skoletiden og elevene svarer på et elektronisk spørreskjema ved å logge seg inn med en tilfeldig engangskode. Det blir benyttet kvalitetssikrede, standardiserte spørreskjemaer. Forskningsinstituttet NOVA og det regionale kompetansesenteret innen rusfeltet, KoRus-Sør, har det faglige ansvaret for undersøkelsen. Kommunene og Vestfold og Telemark fylkeskommune står for den praktiske gjennomføringen, i samarbeid med skolene.

De første resultatene fra undersøkelsen vil etter planen bli offentliggjort i midten av mai 2021.

For ytterligere informasjon om Ungdata og tidligere resultater, se: Ungdata.no

Sist oppdatert: 21. september 2021