Hvordan har du det - egentlig?

Sist oppdatert: 04. november 2021

På den nye nettportalen psyktglad.no finner du ressurser og informasjon om psykisk helse. Siden gir også oversikt over nasjonale og lokale hjelpetilbud.

Nettsiden psyktglad.no skal gjøre informasjon om psykisk helsehjelp mer tilgjengelig for ungdom. Den inneholder ressurser og informasjon om psykisk helse, selvmordsforebygging og nasjonale og lokale hjelpetilbud i kommunene i Vestfold og Telemark. 

Selv om nettsiden i hovedsak retter seg mot ungdom og personer som jobber tett på unge mennesker, har den mange nyttige ressurser også for foreldre og andre voksne.

Ungdom (og foreldre!) i Bamble kommune som har spørsmål om psykisk helse, kan for eksempel snakke med våre dyktige helsesykepleiere på Helsestasjon for ungdom

PsyktGlad er utviklet med støtte fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.