Gratis influensavaksine til risikogruppene

Sist oppdatert: 02. november 2021

Alle innbyggere over 65 år og andre risikoutsatte tilbys gratis influensavaksine i Bamble kommune. Her ser du hvor og når du kan få vaksinen.

På følgende tider og steder er det influensavaksinering uten timebestilling:

Du kan også få vaksinen hos fastlegen, men da må du bestille time. Hos fastlegen tilkommer en egenandel på 50 kr (dersom du ikke har frikort). 

Har du symptomer på luftveisinfeksjon, akutt sykdom eller er i karantene/isolat, skal du ikke møte opp.

Følgende risikogrupper tilbys gratis influensavaksine

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

Alle fra fylte 65 år.

Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangeskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:
- kronisk lungesykdom (inkludert astma)
- hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
- diabetes type 1 og 2
- leversvikt eller nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
- svært alvorlig fedme (KMI over 40)
-  annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper

Helsepersonell som har pasientkontakt

Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter

Vaksinering av personer utenom målgruppene

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse kan ta vaksinen ved apotekene.

Mer informasjon:

FHI: Influensavaksine på 1-2-3

FHI: Gratis influensavaksine til målgruppene