Nye flexiruter t/r Bamble ungdomsskole

Sist oppdatert: 20. oktober 2021

Her finner du praktisk informasjon om de nye flexirutene mellom Herre/Nylende og Grasmyr. Transporten er gratis for alle til og med 20 år, men turen må forhåndsbestilles.

11.oktober startet de nye flexirutene til og fra Bamble ungdomsskole (BUS) på kveldstid, tirsdager og onsdager. Tilbudet er opprettet gjennom et samarbeid med fylkeskommunen og Bamble kommune i forbindelse med etableringen av BUS på Grasmyr. 

Det er et ønske for kommunen at kommunale (og andre) fritidstilbud skal kunne benyttes uavhengig av hvor du bor i Bamble. Transporttilbudet mellom Herre/Nylende og Stathelle tilrettelegger for at ungdommene kan delta på klubbkvelder og aktiviteter ved BUS (tirsdager) og på fritidsklubbene på Rønholt, Rugtvedt og Herre (onsdager).  

Det er Skien Taxi som drifter rutene etter avtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune.  

Rutene er også åpne for andre reisende i alle aldre, ikke bare ungdom. Men det tas kun med passasjerer som har bestilt plass på forhånd.  

Pris

Passasjerer opp til og med 20 år får dekket egenandel av Bamble kommune slik at transporten er gratis. Husk legitimasjon! For øvrige passasjerer er prisen 35 kroner (pr. 01.10.21).   

Rutetilbud

Det nye rutetilbudet går tirsdager og onsdager. Rutene er satt opp fra Nylende og Herre slik at de er på BUS kl. 18.00 og kl. 21.00. Avreisetidspunkt avtales ved bestilling, sammen med hente- og stoppested.  

Transporten kjører umiddelbart tilbake fra BUS dersom noen har bestilt reise den veien også.  

Se detaljert rutebeskrivelse og annen info på Farte sine nettsider her: farte.no/flexiruter

Hvordan bestille reise

Alle som ønsker transport må bestille plass innen oppgitte tidspunkt under. Dette må gjøres slik at kapasiteten på transporten kan tilpasses antall reisende. Dersom ingen har bestilt tur, så går ikke transporten den dagen.   

Reisende må bestille plass innen kl. 16.00 på den første avgangen og innen kl. 19.00 på den andre. Dette gjøres ved å ringe Skien Taxi på tlf: 05210.  

Vi ber dere å melde fra snarest mulig dersom transporten må avlyses.