Informasjon vaksinering Bamble kommune

Bamble kommune har nå iverksatt sin vaksinasjonsplan (vaksinasjon mot covid-19).

Bamble kommune starter sin vaksinering i morgen onsdag 6. januar.

Vaksineringen vil starte på Bamble helsehus, og deretter de andre institusjonene. I den første leveringen har Bamble kommune mottatt 50 doser. De det gjelder har fått beskjed om vaksineringen.

SYSVAK-nett er en webløsning for å registrere vaksinasjoner, her vil Bamble registrere sine vaksinasjoner på institusjonene fortløpende. Fastlegene vil registrere direkte inn i SYSVAK via sine EPJ – systemer.

Grunnet risiko for betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene kunngjorde FHI i en nyhetssak rett før nyttår at utvalgte grupper av helsepersonell i både primær og spesialisthelsetjenesten skal prioriteres for vaksinasjon parallelt med sykehjemsbeboere og de eldste. Bamble kommune har planlagt at restdoser (ca. 20%) tilfaller helsepersonell.
Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Bamble kommune har opprettet en egen vaksinasjonstelefon, her kan en ringe ved spørsmål vedrørende vaksineringen.

Telefonnummer vaksinasjonstelefon: 35 965050. Telefon er åpent alle ukedager kl. 10-14.00.

Sist oppdatert: 21. september 2021