Invitasjon til å leie Forpakterboligen på Langøya

Konseptbeskrivelse for framtidig bruk av Forpakterboligen på Langøya

Bamble kommune vedtok den 18.mars 2021 å annonsere invitasjon til konseptbeskrivelse for framtidig bruk av Forpakterboligen på Langøya

De som er spesielt invitert er Bamble jeger- og fiskerlag, Langesundsfjorden Kystlag, Langøya Hovedgård drift AS og Den Norske Turistforening, i tillegg ønsket kommunestyret at alle interesserte kunne søke.

Bamble kommune håper å få på plass leietager så snart som mulig og har som mål at kommunestyret skal ta en endelig avgjørelse 17.juni 2021. Derfor settes fristen til å komme med en fullstendig konseptbeskrivelse senest 30.april 2021. Bamble kommune håper det skal være tilstrekkelig tid til å komme med et godt konsept for Forpakterboligen.

Konseptbeskrivelsen sendes til: postmottak@bamble.kommune.no.

Ved henvendelse til kommunen vil det gis tilgang til kommunestyrets vedtak, saksframlegget, Handlingsplan for Langøya fase 2, testamentet, plantegning og flere bilder. I saksframlegget kan en lese litt om hva kommunen kommer til å legge til grunn ved utvelgelsen. Det viktigste er at driften av Forpakterboligen er i tråd med testamentet og ikke hindrer allmenhetens tilgang til området. Bamble kommune ønsker å øke besøksattraktiviteten til Langøya og Forpakterboligen er en del av en større helhet.

 

Det blir felles befaring 6.april 2021, klokken 12.00, oppmøte Forpakterboligen. Transport må ordnes av den enkelte.

Alle konseptbeskrivelsene vil bli offentliggjort.

Lykke til!

Sist oppdatert: 21. september 2021