Invitasjon til samarbeid om solkraft

Sist oppdatert: 21. september 2021

Fylkeskommunen ønsker med dette å invitere til en innspillsrunde.

Fylkestinget vedtok 15.juni å sette av fem millioner kroner til styrket «arbeid med å fremme

solkraft, eksempelvis solkraftpark», til disposisjon for hovedutvalget for klima, areal og plan.

Fylkeskommunen ønsker med dette å invitere til en innspillsrunde for å sondere mulige

solkraftkonsepter for samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene i fylket.

 

Fornybar energi krever areal, lokal forankring og samarbeid. Fylkeskommunen inviterer derfor kommuner og relevante næringslivsaktører i fylket til å diskutere mulighetene for samarbeid om å utvikle større produksjon av solkraft. Vi ønsker med dette å få innspill på mulige konsepter fylkeskommunen og kommunene kan samarbeide om å realisere. Dette kan være tomter til solkraftparker eller kledning av eksisterende byggmasse. Det viktige for fylkeskommunen er at det er en lokal interesse, og et lokalt ønske om å utvikle disse konseptene i fellesskap.

Invitasjon til samarbeid om solkraft - PDF

Spørsmål eller innspill sendes til : postmottak@bamble.kommune.no