Klipp hekk og busker - bidra til fri sikt og trygg ferdsel

Sist oppdatert: 21. september 2021

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved avkjørselen din.

Vi oppfordrer alle til å gjennomføre nødvendig beskjæring, og bidra til at store og små kan ferdes trygt i kommunen vår. Ekstra viktig er det nå som mange nye skolestartere skal ut og gå. 

Ved kryss og avkjørsler skal hekker og busker ikke være høyere enn en halv meter.

Denne brosjyren gir deg full oversikt over hvordan du sørger for fri sikt i avkjørselen din hvis:

-Avkjørselen din krysser gang- og sykkelvei.
-Avkjørselen din munner ut i veien.
-Du har trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei. 

Har du spørsmål?
Kontakt Bamble kommune på tlf. 35 96 50 00