Koronavaksine til unge med særskilt høy risiko

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bamble kommune åpner for at personer fra 12-17 år, som har særskilt høy risiko for alvorlig forløp, kan få koronavaksine nå.

For barn og unge er risikoen for alvorlig forløp som følge av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Noen vil likevel ha nytte av vaksinen. Derfor tilbys 12-17-åringer, som har høy risiko for alvorlig sykdom, vaksinen fra BioNTech-Pfizer nå.

De det gjelder i Bamble kommune, kan ringe vaksinetelefonen på telefonnummer 35 96 50 50 for å få time. Husk skriftlig dokumentasjon fra fastlege eller spesialhelsetjenesten.

Hvem gjelder det?

Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også følgende sykdommer/tilstander:

Organtransplantasjon*  

Immunsvikt*  

Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  

Downs syndrom*

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  

Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.