Kunngjøring: Åpne møter

Sist oppdatert: 27. september 2021

Flere møter er avlyst denne runden, fordi det ikke er saker til behandling. Noen går som planlagt - se oversikt her.

Følgende møter går som planlagt:

Teknisk- og miljøutvalget 29.09 kl. 09.00
Teams

Administrasjonsutvalget 30.09 kl. 08.30
Halen gård

Formannskapet 30.09 umiddelbart etter ADU, men ikke før kl. 10.00.
Halen gård

Følgende møter avholdes ikke:

Eldrerådet 27.09 - AVLYST
Rådet for personer med funksjonsnedsettelser - 27.09 - AVLYST
Ungdomsrådet 27.09 – AVLYST
Landbruksutvalget 28.09 – AVLYST
Helse- og omsorgsutvalget 29.09 - AVLYST
Oppvekst- og kulturutvalget 29.09 - AVLYST
Kommunestyret 21.10 - AVLYST