Les Bamble kommunes digitale årsmelding for 2020

Sist oppdatert: 21. september 2021

Årsmeldingen er administrasjonens rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultater for året som gikk. Rapporten viser hva som ble levert på de ulike tjenesteområdene det siste året, og inngår i kommunens overordnede planverk.

Årsmeldingen består av to deler. Enhetenes årsrapport, som ble behandlet av kommunestyret 18.03.21, og en årsberetning med årsregnskap, som skal til behandling i kommunestyret 06.05.21. En samlet digital årsmelding kan du lese her: Årsmelding 2020