Lokal covid-19 forskrift i Bamble kommune er forlenget

Forskriften gjøres gjeldende fra og med 05.02.2021 kl. 22.00 til og med 16.02.2021 kl 24.00.

Den lokale forskriften har til hensikt å hindre eller begrense spredning av Covid- 19 i befolkningen.

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde. Foto: Bamble kommune

Denne forskriften er vedtatt av Formannskapet 04.02.2021, etter fullmakt fra Bamble kommunestyre 21.12.2020, sak 128/20, for å begrense spredningen av koronasmitte, etter gjeldende smittevernfaglige anbefalinger fra kommuneoverlege og FHI.


Hjemmel: Forskriften er fastsatt av Bamble formannskap med hjemmel i lov 5.
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

Les forskrift vedtatt 04.02.21

Veileder til forskrift

 

Sist oppdatert: 21. september 2021