Karantene og ventekarantene - hva er reglene?

Som følge av økt smitte og forsterket TISK (Testing, Isolering, Smittesporing, Karantene), er det mange som lurer på hvilke regler som egentlig gjelder. Her er svarene.

Når regnes jeg som nærkontakt?

Hvis du har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene, og dere har hatt:

- under to meter avstand i mer enn 15 minutter, eller
- det har vært direkte fysisk kontakt, eller
- direkte kontakt med sekret, som spytt, snørr og tårer  

Hvis personen som er smittet ikke har hatt symptomer, gjelder smittesporing fra 48 timer før prøvetidspunktet.

Er du nærkontakt, blir du kontaktet av kommunens smittesporere, og må i karantene.

Vær oppmerksom på at med de mer smittsomme variantene, som det britiske muterte viruset, kan du bli smittet selv om kontakttiden er kortere enn 15 minutter. Hvorvidt du defineres som nærkontakt, avgjøres da av smittesporerne i samarbeid med kommuneoverlegen.  

 

Hva er reglene for karantene?

Hvis du er nærkontakt til påvist smittetilfelle, skal du i karantene i ti døgn fra da kontakten med den smittede skjedde. Du bør også teste deg selv - først når du går inn i karantene, og igjen på dag 7. Dersom den siste prøven er negativ, oppheves karantenen.  

Når du er i karantene skal du:

-Være hjemme (eller på annet egnet oppholdssted)
-Holde økt avstand til andre voksne i husstanden
-Ikke gå på jobb, skole eller barnehage
-Ikke ta offentlig transport
-Ikke reise innenlands
-Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
-Unngå offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
-Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå turer ute, men husk å holde god avstand til andre.

Hva er reglene for ventekarantene?

Dersom du er nærkontakten til en som igjen er nærkontakt til noen med påvist smitte, skal du i ventekarantene. Da gjelder samme regler som ved vanlig karantene.

Ventekarantenen varer til nærkontakten til den smittede (som er din nærkontakt), har fått negativt svar på den første av to tester. Er testen positiv, regnes du også som nærkontakt, og må selv testes.  

Fra og med mandag 29. mars følger det av covid-19-forskriften at personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene skal være i ventekarantene.

Ventekarantene opphører når:
- husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for koronatest første gang, eller senest når karantenetid til den som er nærkontakt er over, eller
- personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

 

Les mer på sidene til FHI og HelseNorge

Sist oppdatert: 21. september 2021