Nye søkbare koronamidler

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bedrifter i Bamble som er direkte rammet av koronasituasjonen kan søke økonomisk kompensasjon. Søknadsfrist er 21. mai.

Lokalt næringsliv kan søke kompensasjon for økonomisk tap innenfor perioden januar – april 2021. Det kompenseres for faste utgifter som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger, samt eventuelle ekstra utgifter knyttet til nedstenging og smittevern i perioden.

Bedrifter med mellom 1 og 100 ansatte kan søke på den kommunale kompensasjonsordningen.

Søknadsfrist er 21. mai 2021

Alle søknader skal leveres via regionalforvaltning

 

Bedrifter i følgende bransjer kan søke:

Servering og skjenking

Reiseliv, turoperatører og overnatting     

Treningssentre og publikumsåpne private, medlemsbaserte treningstilbud. Virksomheten må ha hatt en omsetning på mer enn 1 millioner kroner i 2019 eller 2020 for å kunne søke.

Butikker som har måttet holde stengt i deler av perioden januar – april. Butikken må ha hatt et omsetningsfall på mer enn 15 % i perioden januar og februar 2021, eller perioden mars og april 2021. Perioden måles mot januar – februar 2020.

Samarbeidsprosjekter med formål å fremme lokalt reiseliv. Prosjektbeskrivelse må legges ved søknaden.


For alle ovennevnte kategorier gjelder:
 

Maks tilskuddsbeløp er kr. 300.000

Tilskudd vil bli gitt som bagatellmessig støtte etter statsstøtteregulativet

Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen

Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen

Bedrifter som har betalt ut utbytte til eiere i 2020 og 2021 vil normalt ikke kunne søke

Eventuelle tilsagn vil bli justert i henhold til tidligere innvilget støtte

Bedrifter som tidligere ikke har søkt eller mottatt støtte i de 3 foregående tildelingsrundene, vil bli prioritert

Nye virksomheter etablert etter 12.mars 2020 kvalifiserer ikke til støtte

Det kreves dokumentasjon på godkjent skatteattest og at det ikke foreligger betalingsanmerkninger mot bedriften

Søker må fylle inn opplysningene og laste opp dokumentasjon som kreves i søknadsskjema (skatteattest, årsregnskap 2019 og 2020)

Det kreves skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.

Se hvordan du søker i filmen under