Omsetningsoppgave alkohol 2020-2021

Alle virksomheter med salgs- eller skjenkebevilling må levere omsetningsoppgaven innen 15 mars 2021

Innlevering av omsetningsoppgaven skal gjøres digitalt og et av følgende skjema skal benyttes:

Salgsbevilling

Skjenkebevilling

Følgende dokumenter skal vedlegges:

- Oversikter/omsetningoppgave fra leverndør over ansaffet mengde alkohol i liter

- Revisor/regnskapsførers bekreftelse på opplysningene i den innleverte omsetningsoppgaven.

Frist for innlevering eller søknad om utsettelse er 15. mars 2021.

Manglende søknad om utsettelse eller innlevert oppgave innen fristen, kan medføre prikkbelasnintg etter alkoholforskriften § 10-3.

Sist oppdatert: 21. september 2021