Oppdatert informasjon pr.27.03.21 i forbindelse med politiets pågående aksjon på Herre - funn av sprengstoff

Informasjon fra Sør-Øst politidistrikt - Twitter:
 
#Bamble #Herreveien Politiet har evakuert ca. 20 boliger på stedet i forbindelse med destruksjon av eksplosiver. Arbeidet vil pågå i hele dag og de evakuerte vil få beskjed om når de kan flytte hjem igjen.
 
Fv353 Herreveien blir stengt i perioder på opptil ca. 1 time gjennom hele dagen ifm. arbeidet. Alternative ruter anbefales.
 
Sist oppdatert: 21. september 2021