8.mai markering

Sist oppdatert: 21. september 2021

Ordførerens tale på markeringen av frigjørings- og veterandagen 8.mai

Kjære alle sammen

 

I dag markerer vi 8. mai, den nasjonale frigjørings- og veterandagen i Norge.

8.mai 1945 ble Norge et fritt land etter 2.verdenskrig.

Friheten kom ikke uten kamp.

Vi betalte en høy pris for freden, i samfunnet og i befolkningen.

Krigen etterlot mange skjebner. Flere måtte bøte med livet.

Mange krigsskader ble aldri leget.

Når freden kom var gleden blandet med sorg hos de etterlatte som hadde mistet sine kjære.

I dag minnes vi i respekt og takknemlighet alle dem som kjempet for vår fred og frihet, både de militære og de sivile.

 

Etter 2. verdenskrig har det ikke vært militære krigshandlinger på norsk jord.

Våre barn har vokst opp i et fritt demokrati.

Dessverre herjer kriger videre i andre deler av verden, med lidelse og smerte for mennesker og samfunn. 

Urett og vold i andre deler av verden angår også oss.

Kampen for fred er ikke over.

I dag viser vi vår takknemlighet til alle krigsveteraner som har kjempet for fred og demokrati i nyere tid.

Takk for innsatsen.

 

Frihet er ikke en selvfølge.

Vi blir stadig minnet på dette.

Det siste året har vår frihet blitt satt på en ny prøve som få av oss kunne forestille oss.

Frykten for Koronaviruset har ført til nedstenging og sterke restriksjoner i hele verden.

Viruset har spredt seg blindt over landegrenser og til ulike lag av befolkningen.

De svakeste av oss ble rammet hardest.

For å forhindre virusspredning har vi måttet stenge grenser, leve isolert, avstå fra sosial kontakt og begrense vår livsførsel radikalt.

Pandemien har satt samfunnet på en enorm prøve.

Den har uten tvil redusert vår frihet.

Vi har kjempet for å få kontroll over smittespredningen – og kampen er ikke over ennå.

Pandemien har vist hvor avhengige vi er av hverandre -  i Norge og i verden.

Befolkningen har stått side om side.

Vår innsats har gitt resultater.

Nå må vi bare holde ut litt til.

 

Det viktigste bidragene mot viruset har vært lojalitet, samarbeid, ansvarsfølelse og utholdenhet.

Dette er viktige verdier i alle situasjoner der samfunn møter en felles utfordring.

Det er ikke nok at du er frisk hvis verden rundt deg bryter samme. Det er ikke nok at det er fred i Norge, hvis resten av verden står i brann. 

La oss bruke 8.mai 2021 til å huske litt ekstra på dette - at hva du og jeg velger å gjøre faktisk betyr en forskjell i verden.

For framtida må vi fortsette å ta vare på og støtte hverandre.

Vi må fortsette å vise hensyn og å samarbeide.

Vi må fortsette å kjempe for fred og frihet. 

Vi er alltid sterkest når vi står sammen.

 

Ordfører Hallgeir Kjeldal