Pårørendeskolen i Bamble kommune

Sist oppdatert: 21. september 2021

Pårørendeskolen er et kurstilbud for pårørende og nære venner til personer med demenssykdom. Oppstart i høst er 22. september.

Kurset vil vektlegge situasjonen til pårørende/nære venner hvor personen med demenssykdom er hjemmeboende. Vi oppfordrer helsepersonell til å informere aktuelle pårørende om dette tilbudet.

Kurset holdes over fire onsdagskvelder: 
Datoer: 22.09, 29.09, 06.10 og 20.10
Klokkeslett: 18.00 - 21.00
Sted: Bamble Helsehus (legevaktsinngang), Sykehjemsveien 1                              Kursavgift: 300 kr. per deltager. Faktura blir tilsendt.
Kaffe/te og frukt.

Påmeldingsfrist er mandag 13. september

Hva er pårørendeskolen?

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får pårørende kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, pårørende og øvrige familie. Pårørende treffer andre i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Temaer på kurset

Kurset er lagt opp over fire kvelder med følgende temaer:   
-Hva er demens?
-Når en av de nærmeste utvikler demens.
-Hjelp til å ivareta egne interesser (økonomiske og juridiske rettigheter for personer med demens).
-Tilrettelegging i hverdagen og tjenestetilbud i Bamble kommune.

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt:  
Servicetorget Bamble kommune: telefon 35 96 50 00
eller  
Demenskoordinator Olaf Moen: telefon 904 76 456 /35 96 55 43 / 
e-post: olaf.moen@bamble.kommune.no