Penger til private veier

Sist oppdatert: 21. september 2021

Bamble kommune deler ut 200.000 kroner til private veier. Søknadsfristen er 1. oktober.

-Vi har mange veistubber rundt omkring i Bamble, som kan få nyte godt av pengene kommunestyret har bevilget, sier varaordfører Torstein Dahl.

Han oppfordrer alle som oppfyller søknadskriteriene til å gripe muligheten.

Virksomhetsleder for kommunalteknikk, André Lindkjen Olsen, påpeker at det stilles en rekke krav til private veier når det kommer til ulike former for vedlikehold.

- Dette er tilskudd vi håper vil komme godt med for mange, sier han.

Virksomhetslederen minner om at søknaden må fornyes hvert år.

-Det betyr at eiere som har mottatt tilskudd tidligere ikke automatisk får penger i år, understreker han.

Pengepotten fordeles per godkjente veikilometer, mellom samtlige kvalifiserte søkere.

Søknadskriterier:

 • Det må være minimum 1 husstand/familie langsmed veien og veien må være minimum 1km lang.
 • Det må være etablert veilag/vei forening.
 • Veien skal være åpen for allmenn ferdsel.
 • Det skal være tilgjengelig parkeringsareal for minimum 5 biler, i enden eller minimum 1km fra offentlig vei.
 • Ordningen gjelder ikke for veier som allerede mottar tilskudd eller støtte fra Bamble kommune.

Søknaden må inneholde:

Beskrivelse av veien:

 • Navn
 • Lengde
 • Antall husstander.
 • Andre forhold som veilaget/foreningen mener er relevant for søknaden.

Dokumentasjon fra veilag/forening:

 • Navn på veilag og organisasjonsnummer.
 • Avtalen-, vilkår-, vedtekter- for veilaget/foreningen.
 • Medlemsregister, alle oppsittere til vegen må være medlem. Kun et tilskudd pr. vei.
 • Kontaktperson

Kartgrunnlag:

 • Kart som viser parkeringsplasser for allmennheten.
 • Kart som viser boliger med fastboende langsmed veien.

For ytterligere informasjon, kontakt Bamble kommune v/Kommunalteknikk.