Politisk møteplan 2022

Sist oppdatert: 23. november 2021

Her er oversikten over politiske møter i Bamble kommune neste år, vedtatt i kommunestyret 18.11.21.